daphne uw secretaris-diensten

Diensten

Bestuurlijke ondersteuning

Uw secretaris kan hulp bieden aan het bestuur in zijn functioneren door mee te denken over de inhoud van het beleid zonder op een bestuurdersstoel te gaan zitten. Daardoor hoeft het bestuur zich minder met details bezig te houden en komt zodoende meer toe aan besturen. Uw secretaris kan op verschillende manieren en in verschillende intensiteiten - afhankelijk van de situatie en de eisen van het bestuur of zelfs het moment - ingezet worden. De vorm hangt ook af van welk aspect van de bestuurlijke taak moet worden ondersteund.

Hierbij valt te denken aan:

  • Beleidsvoorbereiding
  • Uitvoering van het beleid
  • Toezicht op uitbestede uitvoeringstaken
  • Communicatie
  • Infrastructuur van de vereniging
  • Positionering en profilering van de vereniging